Let’s Talk Reallyreallycool ep19

เรามาดู app ที่เรา launch ทั่วโลก เป็นครั้งแรกของคนไทย แค่ตอนนี้เรากำลังอยากจะให้ SME ทั่วโลก มีโอกาสให้มีพื้นที่ของตัวเองที่จะเตรียมตัวหลังไวรัส ติดต่อเรามาได้นะครับ เราต้องมีอนาคตที่ดีกว่านี้
No Comments

Post A Comment