Let’s Talk Reallyreallycool Ep14

วันนี้เราจะพาไปเยี่ยม ที่ Kiroro Ski Reaort ที่ Hokkaido, Japan .. ไปดูกันว่าน่าท่องเที่ยวได้ขนาดไหน โดยเฉพาะตอนเดือนมีนาคมไปจนถึงพฤษภาคม
No Comments

Post A Comment