มีเวลาวันเดียวก็เที่ยวพม่าได้

นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่เมืองพม่า ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ ที่เคารพของชาวพม่า-ไทย
สักการะ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อสลักหินอ่อน ที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น ราคาเบาๆ เริ่มต้นที่ 3,999 บาท เดินทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 2562

No Comments

Post A Comment