แจ้งข่าวการปรับเปลี่ยนสมาชิกภายในวง PP PROJECT

พาที สารสิน (ดุ๋ง) ร้องนำ, กีตาร์
วรพัตร จารุศร (วอ) เบส
ร่มวงศ์ ศรีไชยยันต์ (ปิ๊ก) กลอง
บริพัตร หวานคำเพราะ (ขลุ่ย) คีย์บอร์ด
และสมาชิกใหม่ ณัฐพงศ์ กิ่งโสดา (โชค) กีตาร์ ได้เข้ามาแทนที่ คุณธนภัทร มัธยมจันทร์ (โปรด) ที่ปัจจุปันได้ออกไปทำธุรกิจส่วนตัว
ชัชวาล ปิยะวงศ์ประภาส (หนุ่ม) ซาวด์ เอ็นจิเนียร์
อำพล เตาลานนท์ (กันย์) ซาวด์ เอ็นจิเนียร์

No Comments

Post A Comment