“ทิ้งเธอไป” FEAT CUTTO (LIPTA)

This song is a bit of a taboo.. when a relationship do not work out.. and no one really takes the step to walk away.. In this scenario.. the person who is hurt decides to let go and walk away from a broken relationship… I hope the sexy scenes do not offend anyone because it’s supposed to portray the story line to be as clear as possible.. It is a work of art!!!

มุมมองของความสัมพันธ์เกี่ยวกับหนุ่มสาวที่ส่วนใหญ่พอเจอปัญหา แล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้กันยังไง ก็พยายามจะเก็บไว้ เพื่อไม่ให้เสียน้ำใจ ในขณะที่ใจตัวเองไปแล้ว

No Comments

Post A Comment